ARTIST & TEAM

WILD WILD CAST

KANG CHUNG KWANG
RYU JI HAN
LEE KUK YOUNG
LEE JAE WOO
KIM SA HONG
KIM DONG HEE
KANG CHUN IL
LEE HEE JUNG
LEE YUN JE
PARK DO KYUNG
JUNG HAN SAEM
COLLIN DEAN HARRIS
HAN JIN WOOK

THE TEAM

  • 芸術総括監督 |チェ ヨンジン 振付演出監督 |ジョン ソクボン
  • 企画 · マネジメント |チュ·アヨン 広報マーケティングチーム |イ·ユジン
  • 経営支援チーム |オ·スンヒ